rozmžr†† dťlka mm jakost, norma jakost, norma hmotnost kg/m dťlka mm jakost, norma jakost, norma jakost, norma jakost, norma hmotnost kg/m
● materiŠl skladem   AlCu4PbMg, ENAW2007 AlCu4MgSi, ENAW2017     AlMgSi0.5, ENAW6060 AlMgSi1, ENAW6082 AlMgSiPb, ENAW6012 AlMg5, ENAW5019  
Al-tyŤ 4hr 6x6mm         3000       0,112
Al-tyŤ 4hr 8x8mm 3000   0,195 3000       0,195
Al-tyŤ 4hr 10x10mm 3000   0,295 6000       0,315
Al-tyŤ 4hr 12x12mm 3000     0,425 6000     0,435
Al-tyŤ 4hr 14x14mm 3000   0,575 6000       0,565
Al-tyŤ 4hr 15x15mm 3000   0,655 6000     0,685
Al-tyŤ 4hr 16x16mm 3000   0,815 6000       0,775
Al-tyŤ 4hr 18x18mm 3000   0,945            
Al-tyŤ 4hr 20x20mm 3000   1,165 6000     1,155
Al-tyŤ 4hr 22x22mm 3000   1,415            
Al-tyŤ 4hr 25x25mm 3000   1,788 6000   1,855
Al-tyŤ 4hr 30x30mm 3000   2,565 6000     2,555
Al-tyŤ 4hr 32x32mm 3000   2,955            
Al-tyŤ 4hr 35x35mm         6000     3,595
Al-tyŤ 4hr 36x36mm 3000   3,715 3000       3,715
Al-tyŤ 4hr 40x40mm 3000     4,695 6000     4,525
Al-tyŤ 4hr 45x45mm 3000   5,785 3000     5,715
Al-tyŤ 4hr 50x50mm 3000   7,135 3000     6,875
Al-tyŤ 4hr 56x56mm 3000     8,895            
Al-tyŤ 4hr 60x60mm 3000   10,655 3000     10,825
Al-tyŤ 4hr 63x63mm 3000 11,335            
Al-tyŤ 4hr 65x65mm 3000   12,155            
Al-tyŤ 4hr 70x70mm 3000   13,955 3000       13,715
Al-tyŤ 4hr 80x80mm 3000   18,435 3000       18,525
Al-tyŤ 4hr 90x90mm 3000   22,975 3000       23,245
Al-tyŤ 4hr 100x100mm 3000   29,195 3000       28,385
Al-tyŤ 4hr 105x105mm 3000     31,215 3000          
Al-tyŤ 4hr 110x110mm 3000   34,515 3000       33,895
Al-tyŤ 4hr 120x120mm 3000     40,995 3000       40,355
Al-tyŤ 4hr 130x130mm 3000     48,465 3000       46,555
Al-tyŤ 4hr 140x140mm 3000     55,925            
Al-tyŤ 4hr 150x150mm 3000     64,115 3000       62,185
Al-tyŤ 4hr 160x160mm 3000     72,985            
Al-tyŤ 4hr 200x200mm 3000     114,055